دکوریتیو

دارای مدرک بین المللی بادکنک آرایی از قزاقستان